ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

NP-229/1A ข้องอ 90 M/F (1/2″)