ขาตั้งอ่างซิงค์

DMR-100 ขาตั้งสแตนเลส แบบกลม

ขาตั้งอ่างซิงค์

DMR-120 ขาตั้งสแตนเลส แบบกลม