FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

แนะนำการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำ

แนะนำการติดตั้งผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำ เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และถนอมการใช้งานให้ยาวนานที่สุด มีวิธีดังต่อไปนี้

1. กรณีท่อประปาใหม่ควรเปิดน้ำไล่สิ่งตกค้างในท่อประปา ก่อนติดตั้ง ก๊อกน้ำฝักบัว ฯลฯ

2. หลีกเลี่ยงการขัดถูโดยใช้ใยโลหะและสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ เพราะอาจทำให้ผิวเคลือบสึกกร่อน

3. ควรติดตั้งฝักบัวและสายฉีดชำระควบคู่กับวาล์ว เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และสะดวกในการซ่อมบำรุง

4. การหมุนเกลียวของหัวฝักบัวและหัวฉีดชำระ ถ้ามีประเก็นยางแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เทปพันเกลียว เนื่องจากประเก็นยางจะช่วยในการปิดกั้น

5. การติดตั้งผลิตภัณฑ์ระหว่างการก่อสร้างอาคาร ควรห่อผลิตภัณฑ์ไว้ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันผิวชำรุดระหว่างการติดตั้ง

6. แรงดันน้ำที่สูงเกินไป เวลาฉีดน้ำโดนผู้ใช้งานอาจทำให้รู้สึกเจ็บ ดังนั้น ควรปรับแรงดันน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

7. หลังจากติดตั้งเสร็จ ควรทดสอบการรั่วซึมตามรอยต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ ควรรีบแก้ไขซ่อมแซม

TOP